FLOAT GLAS

Floatglaset är transparent, har jämn tjocklek och blanka eldpolerade ytor. Glaset är fritt från distorsion och idealiskt när det krävs klar genomsikt.
Den vanligaste storleken på glas som levereras är 3210 × 6000 mm.