Köpvillkor

Köpvillkor

1 Köp

När du gör en beställning träffas ett avtal om köp mellan kund och Glasexpress. En orderbekräftelse genereras och skickas automatisk till den e-postadress som uppges vid beställning. Glasexpress ingår inte avtal med personer som är under 18 år och i det fall en sådan order skulle läggas kommer denna makuleras per automatik. Vi förbehåller oss rätten att neka en order.

2 Priser

Alla priser på Glasexpress anges i svenska kronor och visas inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att justera våra priser om moms-satsen ändras. Totalkostnaden för köpet kommer att framkomma tydligt innan slutlig beställning och kommer att inkludera samtliga kostnader förenade med köpet.  Vi förbehåller oss rätten att justera priset på en order i det fall allvarliga programmeringstekniska fel uppstår. I det fall detta inträffar har kunden full och omedelbar rätt att häva köpet. Priset kan också ändras av externa omständigheter som Glasexpress inte kan påverka, t.ex. väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller fraktpriser.

3 Leverans

Leveranstiden på våra produkter varierar beroende på säsong, orderingång, typ av produkt. Våra leveranstider på skräddarsydda glas varierar mellan 2 – 3 veckor, specialbeställningar upp till 5 veckor. dvs. Leveranstider är preliminära och kan ändras. Glasexpress ersätter inte ut för försenade eller förändrade leveranser som skapat ökade kostnader för dig som kund. Ifall du bokat in hantverkare eller liknande är det ditt ansvar att först ha mottagit dina varor innan du bestämmer datum för eventuellt arbete, räkna inte med våra leveranstider då de är preliminära.

4 Frakt

Du väljer själv fraktalternativ i slutskedet av din beställning. Fraktpriserna anges i varukorgen. När du har valt fraktsätt skickas din order till leveransadressen du uppgav vid beställning. Om du inte själv hämtar dina varor på våra avhämtningsadresser (Se kontakter)

Gäller fri Frakt för Stockholm.  Vi fraktar själv allt glas med våra Glasexpress bilar. För leveranser i övriga län tillkommer fraktkostnad. 

Glasexpress tar inget ansvar för förseningar som kan orsakas pga. force majeure, krig, transportstörningar, orderbehandlingsfel- eller tillverkningsfel samt försening från underleverantörer

5 Avbeställning

För beställningar av kundunika måttanpassade produkter kan detta inte avbrytas. Köparen binder sig att fullfölja köpet efter beställning, då startad produktion inte kan avbrytas.

6 Reklamation

Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Dolda fel och skador ska reklameras av köparen före användning och montering av varorna. Om uppenbara fel i levererad produkt upptäcks innan produkten är monterad kan Glasexpress ersätta felaktiga produkter. Om kunden visar att fel på produkten finns åtar sig Glasexpress att, om kunden så önskar, se till att varan repareras eller byts ut. I det fall en vara byts ut måste kund, efter begäran, tillse att den felaktiga varan returneras till Glasexpress. Felaktiga produkter kan ej ersättas mot betalning.

Vi åtar oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet inom skälig tid.

Vi önskar att kund skickar reklamationen inom sju arbetsdagar från det att varorna levererats. Vid alla typer av fel och skador uppskattar och rekommenderar vi att fotodokumentation görs. Därefter ska reklamationen anmälas till Glasexpress via telefon (010- 762 4616) samt via e-post där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

Reklamation kan ej göras för fel i beställningsunderlaget, som t.ex. felaktigt angivna mått eller för skador som uppstår vid monteringen.

7 Ångerrätt och returer

Vi följer lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets rekommendationer. Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning 14 dagar från mottagande av beställd vara (gäller ej vid kundunika måttbeställda produkter). Genom att göra en beställning och acceptera dessa villkor godkänner konsumenten att ångerrätten ej gäller. Ångerrätt gäller ej företagskunder.

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning, Returfrakt måste vara företagspaket utan avhämtning på ombud. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.

8 Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Glasexpress AB egendom till dess full betalning erlagts.

9 Tvist

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist. Tvister med anledning av dessa villkor ska avgöras i svensk domstol.

10 Garanti

Vi lämnar 1 års garanti på varor med tillverkningsfel. Vid fel som täcks av garantin ska varan repareras eller bytas ut. I det fall garantiärende anmäls och inget fel kan konstateras måste vi debitera kunden de kostnader som kan uppstå. Detta gäller också om kund själv orsakat skadan i samband med hantering eller på grund av felaktig montering. Kundens faktura gäller som garantibevis. Repor, märken och andra mindre defekter bedöms på normalt betraktningsavstånd.

För glas tillämpar vi Glasbranschföreningens villkor vid reklamationer. Glas innehåller spänningar som kan orsaka sprickor vid ovarsam hantering och vid hastiga temperaturskiftningar. Ingen garanti gäller för detta.

      PDF Riktlinjer reklamationer svensk planglasförening. 

11 Betalning och Kortinformation

Betalning sker via Klarna. När du handlar hos oss behandlas betalningen av Klarna som är en svensk säker elektronisk betallösning för e-handel.

Betalningsalternativen är kortbetalning, fakturabetalning, direktbetalning via internetbank och swish-betalning.

12 Personuppgifter och GPDR

Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När en beställning görs godkänner kunden att Glasexpress lagrar de uppgifter som behövs för att kunna expediera beställningen och som anges av kunden. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till tredje part enkom för att hantera administration av beställning, leverans eller betalning, såsom betalningsleverantör eller transportör.

Kunden kan begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns lagrad och kan därefter begära ändringar och/eller rättelse. Kunden kan även begära att få sina uppgifter raderade genom att sända in en undertecknad begäran till Glasexpress.

Glasexpress lämnar inte ut personuppgifter, annat än vad som angivits ovan, utan godkännande eller insänd undertecknad begäran från kunden.

Vi är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in och har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer. Här nedanför kan du se vilka underleverantörer vi använder och för vilket ändamål vi använder dessa.