Extra Klart Glas

Extra Klart Glas Diamant med extra hög genomskinlighet används i stora inglasningar, inredning och möbler med även till mätutrustning, kopieringsapparater och akvarier. Låg halt av järnoxid. Diamant glas återger färger på ett korrekt sätt.